Od 13. března každé úterý od 17:30 h – Abraham, Izák, Jákob

271 O velkých postavách Starého zákona do hloubky a srozumitelně. Četba příběhů z knihy Genesis o počátcích lidské civilizace. Odborný výklad, otázky a diskuse vede Stanislav Lanc B.Th. Vstup volný