O nás

Sborové společenství Církve adventistů sedmého dne působí v Mladé Boleslavi od roku 1930. Na přelomu milenia roku 2000, zde začala zrát touha k provozování společenského domu, který by mohl sloužit veřejnosti v oblasti vzdělávací, zájmové a volnočasové.

Dnem otevřených dveří 19. září 2012 se po osmi letech intenzívnějšího jednání s možným investorem a hledáním vhodné lokality v centru města podařila tato touha naplnit.

Místu setkávání jsme dali název Společenský dům Lávka. Jako lávka spojuje dva břehy, tak příjemné a přátelské prostředí Lávky s její programovou nabídkou otevírá příležitosti k setkávání lidí, kteří touží po smysluplném životě. Nabízíme pravidelné aktivity pro volný čas, duševní i duchovní obnovu, vzdělávací programy v oblastech zdraví a mezilidských vztahů. Každou sobotu pak zde celoročně probíhá od 9-12 hodin bohoslužba.

  .