Klub zdraví

V současnosti nepravidelně, termínem bývají čtvrtky v čase od 18:00 hodin – prostor k setkávání každému, komu není lhostejné, jakým životním stylem žije.

Setkávání účastníků je dobrovolné a není vázáno na žádné členství. Jeho součástí bývají buď praktické ukázky zdravého vaření, nebo přednášky s prezentacemi na různá témata spojená s diskusí a ochutnávkami.

Setkání probíhají v klubovém centru 1. patra Společenského domu Lávka a je otevřené všem lidem.

Dobrovolný příspěvek není podmíněn vstupem na klubové večery.