O nás

Sborové společenství Církve adventistů sedmého dne působí v Mladé Boleslavi od roku 1930. Na přelomu milenia roku 2000, zde začala zrát touha k provozování společenského domu, který by mohl sloužit veřejnosti v oblasti vzdělávací, zájmové a volnočasové.

Dnem otevřených dveří 19. září 2012 se po osmi letech intenzívnějšího jednání s možným investorem a hledáním vhodné lokality v centru města podařila tato touha naplnit. Objekt společenského domu Lávka byl slavnostním přestřižením pásky zpřístupněn veřejnosti při dnu otevřených dveří.

Místu setkávání jsme dali název Společenský dům Lávka. Jako lávka spojuje dva břehy, tak příjemné a přátelské prostředí Lávky s její programovou nabídkou otevírá příležitosti k setkávání lidí, kteří touží po smysluplném životě. Nabízíme pravidelné aktivity pro volný čas, duševní i duchovní obnovu, vzdělávací programy v oblastech zdraví a mezilidských vztahů. Celoročně zde probíhají bohoslužby a to každou sobotu od 10 h do 12 h (Církev adventistů s. d.) , v neděli od 9:30 do 12 h (Církev bratrská) a jednou měsíčně od 16:00 do 19:00 (Bratrská jednota babtistů). V týdnu zde probíhají i bohoslužby ukrajinské skupiny křesťanů.   

  .