PROGRAM

14. ŘÍJNA v 18 h

Netradiční ovoce v přírodní zahradě

Přednášku s malou ochutnávkou méně známých druhů ovoce z přírodního pěstování přednese Ing. Petra Vodenková, zastánkyně nové generace jedlých zahrad, které jsou inspirované principy permakultury vysledované v přirozených ekosystémech.

Více o tvoření přírodních zahrad na www.prirodnizahrada.cz.

Vstup volný