Co je Klub zdraví

Prostor k setkávání každému, komu není lhostejné, jakým životním stylem žije. V současnosti je setkávání v klubu zdraví pozastaveno.

Je statisticky prokázáno, že náš životní styl ovlivňuje naše zdraví až z 80%. Jen zbylých 20% je ovlivněno naší genetickou výbavou. Co se týká našich stravovacích návyků a životních postojů v mezilidských vztazích, je velmi důležité, naučit se volit alespoň cestu menšího zla, jelikož ideálu v dnešní době dosáhnout lze jen velmi těžko.

Setkávání účastníků je dobrovolné a není vázáno na žádné členství. Jeho součástí bývají buď praktické ukázky zdravého vaření, nebo přednášky s prezentacemi na různá témata spojená s diskusí a ochutnávkami.

Setkání probíhají v klubovém centru 1. patra společenského domu Lávka a je otevřené všem lidem.

Dobrovolný příspěvek není podmíněn vstupem na klubové večery.